Projekt s veľkým srdcom

Táto časť blogu má pre mňa obrovský význam. Pár rokov sledujem tento výnimočný projekt z diaľky, nasávam ho a dostávam doslova pod kožu. Každý jeden projekt ma musí chytiť za srdce a hlavne musí získať moju dôveru. A tento ma teda získal. Teraz prišiel ten správny čas, aby som sa o tom s vami podelila. 

Pomoc tým, ktorí to potrebujú... mojim heslom je : ,,Ak chceš brať, treba aj dávať". Má to obrovský zmysel vo všetkom...keď som sa pozrela viac na zúbok tomuto projektu, tak mi všetko začalo dávať zmysel. Ja som za pomoc tu doma, to aj robím...no týmto projektom urobíte dobrú vec globálne. A to ma na tom celom najviac chytilo.

Tento článok je výnimočne dlhý, ale je to len z toho dôvodu, aby ten, kto sa chce pridať do tohoto projektu, má čo najviac informácii. Ak by aj napriek tomu nestačili informácie, môžeme si napísať aj osobne. Kontakt na mňa 


Kto je za tým...

•V roku 2002 založila spoločnosť Nu Skin® iniciatívu NTC ako formu pomoci rozrastajúcemu sa problému hladovania vo svete. 

 •NTC je humanitárnou iniciatívou ziskovej spoločnosti Nu Skin Enterprises a spoločným projektom vybraných verejných dobročinných spolkov. Iniciatíva NTC sama o sebe nie je charitatívnou organizáciou. 

Inovatívny koncept:

NTC predáva vysoko výživné jedlo - VitaMeal - a za všetky nákupy potom obdarúva nezávislé neziskové organizácie špecializujúce sa na distribúciu jedla osobám trpiacim podvýživou a hladom.


Čo je základ tohto projektu? VitaMeal - viac než jedlo

 • VitaMeal bol špeciálne vyvinutý pre podvyživené deti vedcami spoločnosti Pharmanex® v spolupráci a odborníkom na detskú podvýživu v krajinách tretieho sveta. 
 • Dodáva ideálne vyváženú hladinu kalórií, bielkovín, tukov, sacharidov, vitamínov a minerálov, ktoré podvyživené deti potrebujú pre svoj zdravý rast a plnohodnotný rozvoj.
 • Jedlo VitaMeal je distribuované pomocou charitatívnych spolkov, ktoré majú infraštruktúru potrebnú na realizáciu efektívneho dodávania. 

Nourish the Children - projekt s veľkým srdcom

ZÁCHRANA DETÍ VĎAKA
JEDINEČNÉMU KONCEPTU

Pritiahnutie detí do školy

Donácie VitaMeal sú väčšinou distribuované prostredníctvom školských programov, pretože rodičia žijúci v chudobe často posielajú svoje deti do škôl pre jedlo zadarmo, radšej než ponechať ich doma pracovať. To platí hlavne u dievčat: Svetová banka zistila, že "neexistuje nič účinnejšie na dosiahnutie cieľov rozvoja, ako vzdelávanie dievčat."

Sila vo vzdelávaní dievčat:

 • vzdelané dievčatá rodia v mladom veku menej často 
 • vzdelané matky vzdelávajú svoje deti 
 • vzdelané matky dokážu zlomiť kolobeh negramotnosti a chudoby 
 • vzdelané matky môžu zachrániť spoločnosť. 

Vytváranie hospodárskych príležitostí

VitaMeal rastliny v Malawi a v Číne znižujú náklady na dopravu a zvyšujú miestnu ekonomiku.

Prispenie k sebestačnosti

Účel podpory vzdelania v Mtalimanja Village v Malawi. Zvýšená produkcia na farme môže raz zmierniť potrebu príspevkov jedla v Malawi.

Ak chceš vedieť viac o tomto projekte, tak čítaj ďalej ....


Prostredníctvom jedla VitaMeal môžete zlomiť kolobeh chudoby a zachrániť tak milióny detí od podvýživy.

Čím je výnimočný tento projekt?

NTC sa odlišuje od iných dobročinných organizácií nasledovnými spôsobmi

 • - NTC nie je charitou. Je ziskovou humanitárnou iniciatívou pod záštitou ziskovej spoločnosti Nu Skin Enterprises.
 • - Prispievatelia darujú jedlo, a nie peniaze. Celá donácia je doručená ľuďom v núdzi.
 • - Spolupracujeme s renomovanými dobročinnými organizáciami. 
 • - Prispievatelia sú finančne odmeňovaní za ich humanitárne dary. 
 • - VitaMeal sa vyrába v Malawi a Číne, podporujúc  tak rast miestnej ekonomiky. 
 • - Z projektov v rôznych oblastiach poskytujeme podrobné informácie, obrázky, správy a videá.

VIAC NEŽ LEN POSKYTOVANIE JEDLA... 

 • Nejde len o poskytovanie jedla, ale aj o pomoc obyvateľom Malawi vytvoriť pre seba a svoje rodiny lepšiu budúcnosť prostredníctvom poľnohospodárskeho vývojového programu. 
 • Od roku 2004 spolupracujú NTC a Projekt Malawi na spoluvytvorení poskytovania dlhodobej pomoci formou vývojových projektov, ktoré sú čiastočne financované spoločnosťou Nu Skin
 • Európa zameriava svoje úsilie a zdroje na jednu cieľovú oblasť: Malawi.  

VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY 

 • Závod na výrobu jedla VitaMeal produkuje mesačne viac ako 2 900 000 balení,čím sprostredkováva výživu malawijským sirotám. 
 • Miestna výroba zamestnáva okolo 400 ľudí. 
 • Miestni farmári sa podieľajú na výrobnom trhu. 
 • Poskytovanie jedla VitaMeal v školách láka navštevovať školu deti, ktoré by inak museli pracovať, aby pomohli svojim rodinám. 
 • Miestna produkcia znamená minimálne náklady na dopravu, a tým uvoľnenie viacerých finančných prostriedkov na iné dobročinné aktivity. 

Ako prebieha distribúcia

 • Distribúcia je vykonávaná prostredníctvom sirotincov, detských centier, nemocníc, škôl atď. 
 • Priama distribúcia na vidieku - Vo väčšine prípadov zostanú siroty s ich rodinami na vidieku 
 • Raz mesačne sa vykonáva distribúcia jedla VitaMeal za pomoci miestnych vidieckych prednostov 
 • Každé dieťa v núdzi obdrží poukážku, ktorú môžu zameniť za jedno vrecúško VitaMeal, čo mu zabezpečí teplé jedlo každý deň počas jedného mesiaca.

Ako sa môžeš zapojiť?

DARUJ KAŠU - MESIAC MAREC

CIEĽ na mesiac marec - darovať kašu 50 DEŤOM V MALAWI, KTORÝM tak zabezpečíme stravu a vzdelávanie

Ak zakúpiš a daruješ VitaMeal, nielenže poskytneš výživu hladným deťom v Malawi, ale dáš im stravu na jeden mesiac.


POČET DAROVANÝCH KAŠÍ ZA JEDNOTLIVÉ MESIACE SI MÔŽETE PRIEBEŽNE PREZERAŤ TU :

DAROVANÉ KAŠE ZA MESIAC MAREC

Cieľ : 50KS

Splnené :  


DAROVANÉ KAŠE ZA MESIAC JÚN

Cieľ : 50KS

Splnené : 

DAROVANÉ KAŠE ZA MESIAC JÚL

Cieľ : 50KS

Splnené :